ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Доколкото Scarabaeus Wealth Management AG може да показва реклама (текстови обяви, банери и т.н.) на тази интернет страница, Вашият браузър евентуално съхранява „бисквитка“ (Cookie), изпратена от Scarabaeus Wealth Management AG или трети лица. Съхранената информация в „бисквитката“ може да бъде записвана, събирана и анализирана от Scarabaeus Wealth Management AG или от трети лица. Освен това Scarabaeus Wealth Management AG използва за събиране на информация също т. нар. уеб маяци (web bеacons) (малки невидими графики), чрез чието използване могат да се записват, събират и анализират обикновени дейности като например информация за посетителите на интернет страницата. Получената чрез „бисквитката“ и/или уеб маяка информация за използването на тази интернет страница се прехвърля на сървър на Scarabaeus Wealth Management AG и се съхранява там. Вие можете да избегнете съхраняването на “бисквитките“ на Вашия харддиск и показването на уеб маяци.
Доколкото на тази интернет страница се събират лични данни (име, адрес, e-mail и т.н.), това се извършва с доброволното съгласие и със знанието на потребителя.
Обръщаме внимание на това, че във връзка с предаването на данни чрез интернет (напр. при комуникация по имейл) не се дават гаранции за сигурния им пренос. Поради тази причина чувствителните данни не би трябвало въобще да не се пренасят по този начин или да се използва само сигурна връзка (SSL).

GOOGLE ANALYTICS

Тази интернет страница използва Google Analytics – услуга за уеб анализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics си служи с т.нар. „бисквитки”, които представляват текстови файлове, запаметявани директно на Вашия компютър и позволяващи анализа на ползването на интернет страницата от Вас. Събраната чрез „бисквитка” информация за начина, по който използвате тази интернет страница (включително Вашия IP адрес), ще бъде препратена до сървър на Google в САЩ и ще бъде съхранявана там. Google ще използва тази информация, за да оцени ползването на интернет страницата от Вас, за да съставя доклади за дейностите на интернет страницата за администраторите на интернет страницата и за да извършва по-нататъшни услуги, свързани с използването на страницата и на интернет. Google ще предаде евентуално тази информация на трети лица, ако това е предписано от закона или когато трети лица обработват тези данни по поръчка на Google. Google в никакъв случай няма да свързва Вашия IP-адрес с други данни на Google. Вие може да избегнете инсталирането на “бисквитки” чрез избора на съответните настройки на Вашия браузър; но обръщаме внимание на това, че в този случай Вие евентуално няма да можете да ползвате всички функции на тази интернет страница в пълен обхват. Чрез използването на тази интернет страница Вие се съгласявате с обработката на събраните за Вас данни от Google по гореописания начин и за посочените по-горе цели.