Стефан Хубер, B.Sc., MA, LL.M. in International Taxation
Управител, CEO
s.huber (at) scarabaeus.li

Sven Büchel
Член на ръководството, COO
s.buechel (at) scarabaeus.li