Саша Кьониг, Mag.
Председател на Управителния съвет

Лудвиг Рем, Dipl. Bw. (FH)
Член на Управителния съвет