Scarabaeus Wealth Management AG се ръководи от различни ценности като

  • Неутралитет и независимост
  • Сигурност и прозрачност
  • Свобода от предписания за пласмента
  • Ориентираме се изключително спрямо Вашите лични и финансови интереси
  • Активите в банковите сметки се управляват на базата на ограничено пълномощно
  • Получаваме договорен предварително хонорар
  • Няма да приемаме или да Ви предоставяме информация за всички дарения от трети лица