Княжество Лихтенщайн е конституционна наследствена монархия на демократична парламентарна основа. Столицата е Вадуц. Със създаването на Рейнския съюз през 1860 г. княжеството фактически става независимо и административно-технически и икономически е тясно свързано с Швейцария. Лихтенщайн е член на Обединените нации и на Европейското икономическо пространство.

Предимства на местоположението:
  • Модерна, либерална и ориентирана към клиентите правна основа
  • Модерно данъчно право
  • Строга банкова и търговска тайна
  • Международно признание, преди всичко в рамките на Европейското икономическо пространство
  • Политически неутралитет
  • Минимална намеса на държавата в икономическите процеси
  • Възможно най-добър рейтинг на международните рейтингови агенции (Moody´s и Standard & Poor´s)