В рамките на независимото управление на портфейли ние извършваме нашата дейност във Ваша полза. Това означава за Вас:

  • Широк достъп до всички продукти на капиталовия пазар
  • Независим избор на продукти
  • Дългосрочна ориентация
  • Успешното управление на портфейли трябва да бъде отражение на Вашия имидж
  • Обширна и разбираема отчетност за печалбите от Вашите активи
    Ние извършваме транзакции само при пълна надеждност и сигурност на банката или на брокерите
  • Ние се ориентираме спрямо конкретната удовлетвореност на клиентите и поддържаме комуникация с Вас според нуждите.