Понятието „дялови участия“ може да бъде както самото дялово участие в капитала на предприятието (с и без право на упражняване на глас), така и едно чисто чуждо финансиране. В зависимост от стратегията на клиента могат да се разработят различни модели, за да се вземат под внимание отново личните и финансовите нужди. В това число е възможно да се използват определени модели на дялови участия в рамките на експанзии или на регламента за приемствеността. В зависимост от желания обем наред с консултантските функции можем да поемем и управленски функции.